Szakterületeink

Ingatlanjog


Adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, bérleti szerződések, tartási szerződések, valamint egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó szerződések során teljes körű jogi képviseletet biztosítunk. Irodánk szükséges esetben a magyar nyelvű iratokon túlmenően kétnyelvű (angol, valamint kínai nyelvű) szerződések elkészítését is vállalja, valamint külföldi szerződő felek esetében lebonyolítja a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedélyezési eljárást is. Ingatlan adásvétel esetén Irodánk a hitelfelvétel, valamint tehermentesítés során a banki ügyintézésben is közreműködik.

Társasági és cégjog


Gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., zrt.) alapítása, valamint változásai során teljes körű jogi képviseletet biztosítunk az illetékes cégbíróság előtt a cégbejegyzési, valamint változásbejegyzési eljárások során. Külföldi cégalapításokban közreműködést biztosítunk. Székhelyszolgáltatás, valamint könyvelési szolgáltatás iránti igény esetén közreműködő partnereink lévén szintén állunk rendelkezésre.

Munkajog


Munkajogi okiratok, szerződések előkészítését és megszövegezését vállaljuk. Ügyfeleink jogi képviseletét ellátjuk munkaügyi peres és egyéb közigazgatási (különösen munkaügyi felügyelőség előtti) eljárásokban. Munkahelyi balesetek, valamint foglalkozási megbetegedés esetén teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk a kártérítési eljárások során mind peren kívül, mind szükség esetén bíróság előtt.

Személyiségi jogsértések


Személyiségi jogok (pl. testi épséghez való jog, jóhírnévhez való jog, képmáshoz fűződ jog) megsértése esetén peren kívüli és peres eljárások során is ellátjuk Megbízónk jogi képviseletét a sérelemdíj iránti igények érvényesítése során.

Peres eljárások


Irodánk polgári peres eljárásokban vállalja Megbízói jogi képviseletét a bíróságok előtt. Tekintettel az új polgári perrendtartási szabályokra, Ügyfeleink érdekeit ennek megfelelően, naprakész tudás birtokában látjuk el a keresetlevél megírásától kezdődően.

Követeléskezelés, felszámolási eljárások


Magyarországi és határon átnyúló követelésbehajtások teljes körű ügyintézését vállaljuk, felszámolási eljárásokban történő teljes körű jogi képviselet biztosítunk.

Fizetési meghagyások


Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztését, fizetési meghagyás elleni ellentmondás benyújtását vállaljuk, valamint az ellentmondás benyújtására tekintettel perré alakult eljárások során jogi képviseletet biztosítunk.

Kártérítési jog


Balesetet szenvedett? Az Ügyvédi Iroda a baleseti károsultak képviseletét a peren kívüli egyeztetéstől kezdve az esetlegesen szükséges bírósági eljáráson át, egészen az ítélet végrehajtásáig teljes körűen látja el, ide értve a büntetőeljárásban történő sértetti jogi képviseletet is. A baleseti kártérítésen túlmenően a teljes kártérítési jog területén, bármely károkozó magatartásból származó kárigény esetén ellátjuk Megbízóink jogi képviseletét.

Biztosítási jog


Irodánk a biztosítók előtti ügyintézés során jogi képviselet biztosít, legyen szó akár személyi sérüléssel járó biztosítási eseményről, akár egyéb káreseményről (pl. autókár, lakáskár).

Idegenrendészet


A különböző idegenrendészeti eljárások (pl. honosítás, letelepedés) során jogi képviselet ellátását vállaljuk, a Magyarországon élni, tanulni, dolgozni, illetve letelepedni kívánó külföldi személyek részére jogi segítséget nyújtunk a bevándorlási hivatal előtti ügyintézés során.

Családjogi ügyek


Házassági vagyonjogi szerződések, házastársi vagyonközösséget megosztó szerződések, házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdésekben történő megállapodások szerkesztése, valamint bontóperek során jogi képviseletet ellátását vállaljuk.

Öröklési jogi ügyek


Végintézkedések (végrendeletek, öröklésről lemondás, öröklési szerződések) megszövegezésében jogi szolgáltatást nyújtunk, mindvégig szem előtt tartva a végintézkedésre vonatkozó szigorú alakszerűségi, valamint érvényességi szabályok betartását.

Hívjon most és vegye igénybe a HÜSE ÜGYVÉDI IRODA szakértelmét!

+36 30 619 9672


További elérhetőségeink:

Email: info@heflegal.comIroda címe: 1061 Budapest, Király utca 30-32. A épület IV/403.Személyes ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.