Az egyszerűsített végelszámolás új szabályozása

2018. július 1. napjától az egyszerűsített végelszámolás szabályai jelentősen megváltoztak.

Az egyszerűsített végelszámolást csak a könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, feltéve hogy a végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást be is tudják fejezni.

Jelen bejegyzésben röviden áttekintjük az egyszerűsített végelszámolás folyamatát, mely a következő lépésekből áll:

1. lépés:

A cégnek az egyszerűsített végelszámolás megindítását – az adójogi szabályoknak megfelelően, a vonatkozó nyomtatványon – az állami adó- és vámhatósághoz kell bejelentenie.

2. lépés:
Az 1. pontban történő bejelentésről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, aki ezen értesítése alapján automatikusan közleményt tesz közzé a Cégközlönyben az egyszerűsített végelszámolás megindításáról.
(Az egyszerűsített végelszámolás megindítását tehát az új szabályok szerint már nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem cégközlemény közzétételét kezdeményezni a Cégközlönyben)

3. lépés:

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cégnek – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – ugyancsak a kapcsolódó nyomtatványon kell bejelentenie.

4. lépés:

A befejezésről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.

Itt kiemelendő, hogy a cég cégbíróság általi törlésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adóhatóság – az eljárás befejezésének bejelentésétől számított 30 napon belül – elektronikus úton arról értesíti a cégbíróságot, hogy a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. Amennyiben az adóhatóság a cégbíróságot a törlés valamely akadályáról értesíti (folyamatban lévő adóeljárás, tartozás), úgy a törlési hozzájárulásra csak annak elhárulta (eljárás végeleges befejezése, tartozás rendezése) után kerülhet sor.

5. lépés:

A cég a befejezés bejelentésével egyidejűleg köteles elektronikus úton megküldeni a cégbíróság részére, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon, az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot (fontos, hogy ezen dokumentumoknak a vonatkozó jogszabályban közzétett iratminták kitöltésével és alkalmazásával kell elkészülniük!).

6. lépés:

A 4. lépésben tett értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság – a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a cégjegyzékből.

*

Figyelem! Jelen írás tájékoztató jellegű, tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak és azt nem is pótolhatja. A bejegyzés nem kimerítő jellegű, melyre tekintettel mindenképpen javasolt a teljeskörű jogi tanácsadás.

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:


Honlap: www.heflegal.comE-mail: info@heflegal.comTelefon: +36 30 619 9672